VERBROKEN VERBINDING MASSAGE

“Omdat ik zelf heb ervaren hoeveel impact een gebeurtenis in de zwangerschap op de rest van je leven kan hebben, maar ook omdat ik me zo machteloos voelde in de tijd dat één van mijn kinderen een huilbaby was, ben ik blij dat ik met de kennis die ik nu heb andere mensen, moeders, kinderen en baby’s kan helpen om onbewust opgeslagen trauma’s te helen, zodat zij de ballast niet zo lang met zich mee hoeven te dragen.”

In moeders buik en tijdens de geboorte doen we al ervaringen op, die we de rest van ons leven met ons meedragen, zoals ook gebeurt wanneer je bijvoorbeeld misbruik, mishandeling of verwaarlozing meemaakt in je vroege jeugd. Ook al heb je geen bewuste herinneringen aan je ervaringen als ongeborene, de impact ervan wordt opgeslagen in het celgeheugen van iedere cel in je lichaam. Zo kunnen er al blijvende sporen van angst of paniek achterblijven.
Een natuurlijke reactie daarop is dat je overlevingsstrategieën ontwikkelt die nodig zijn om jezelf te beschermen tegen te pijnlijke situaties, zodat je je nooit meer zo verdrietig, boos, angstig of ongelukkig voelen . Je leerde je toen al aan te passen en je werkelijke gevoelens niet te tonen. Je had geen andere optie. Je kon er nog geen woorden aan geven en niemand wist welke impact de situatie op je had. Dat kun je niemand kwalijk nemen. Maar de onverwerkte gevoelens en emoties die je als ongeborene hebt opgedaan bepalen op die manier wel (voor een deel) je leven.
Doordat je jezelf hebt afgesloten voor (pijnlijke) emoties heb je jezelf ook afgesloten voor emoties van vreugde, blijheid, warmte, geborgenheid, veiligheid en liefde! Vanaf dat moment ben je de verbinding met je ware essentie kwijtgeraakt.
De Verbroken Verbinding Massage richt zich op het herstellen van die verbinding, zodat heftige ervaringen geheeld mogen worden en de rust terug mag keren. Dit gebeurt door liefdevolle aanraking van de zones van de ruggenwervel en chakra’s op de voet, alsook de peri -en prenatale lijn op de voeten.

Voor wie is deze massage geschikt?

De behandeling wordt gegeven aan volwassenen die zelf vermoeden dat de onrust die ze in hun huidige bestaan ervaren wellicht te maken heeft met ervaringen die voor of tijdens hun geboorte zijn ontstaan. Heling van het gewonde, gekwetste en/of afgewezen innerlijke kind zorgt voor bevrijding waardoor er meer ruimte, vrijheid en evenwicht in jezelf kan ontstaan. Je komt weer in je kracht te staan.

Maar…deze massage is ook uitermate geschikt om aan pasgeborenen te geven die een zwangerschaps -of geboorteverhaal hebben dat niet over rozen is gegaan. Dit kan zich uiten door onrust, slecht slapen of overmatig huilen (huilbaby). Ze willen op die manier hun verhaal vertellen!

We kunnen ze door middel van deze behandeling ‘ontkoppelen’ van de impactvolle gebeurtenis die zij als ongeborene meemaakten, zodat deze niet langer zijn of haar leven hoeft te bepalen, en de rust terugkeert bij het kind.

De massage wordt dan aan de moeder gegeven, waarbij de baby (jonger dan 6 maanden) op de buik van de moeder ligt. Behandeling van oudere kinderen kan ook via de voeten van hun moeder. De moeder dient dan een foto van het kind bij zich te hebben.

Welke ervaringen tijdens de zwangerschap of geboorte kunnen behandeld worden?

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan bevallingen die niet natuurlijk verlopen, zoals;
– tangverlossing,
– vacuümverlossing,
– keizersnede.

Maar er zijn nog veel meer omstandigheden die een diepe indruk kunnen achterlaten bij het ongeboren kind, zoals:

– IVF of ICSI,
– Alleengeboren twee -of meerling,
– Tweeling,
– Onopgemerkte tweelingzwangerschap,
– Niet gepland, wel gewenst,
– Ongewenst,
– Ongewenst geslacht,
– Overleving van een abortus,
– Geboren na een eerdere miskraam,
– Geboren na een eerder doodgeboren kind,
– Stress bij moeder tijdens de zwangerschap (bijv. overlijden dierbare) ,
– Rokende moeder tijdens zwangerschap,
– Afwezigheid van de vader tijdens de bevalling,
– Inleiding,
– Ruggenprik,
– Tegengehouden geboorte,
– Lang moeten wachten op verloskundige of gynaecoloog,
– Lang vastzitten in indaling,
– Langdurige geboorte,
– Snelle geboorte,
– Geboren worden onder algehele narcose van de moeder,
– Baby onder invloed van pijnbestrijding moeder,
– Navelomstrengeling,
– Stuitligging,
– Dwarsligging,
– Droge geboorte (vliezen al ruim voor de bevalling gebroken)
– Spontane vroeggeboorte,
– Beademing na geboorte,
– Reanimatie na geboorte,
– Intubatie na geboorte,
– Na de geboorte direct bij moeder weggehaald,
– Couveuse,
– Verblijf op Intensive Care.

De onbewuste herinnering aan deze ervaringen kan tijdens de Verbroken Verbinding Massage geheeld worden, waardoor het kind weer innerlijke rust kan ervaren.

“Verbinding maken is de essentie van het kunnen ervaren van liefde”